Sojno AB

Sojno AB är ett verkstadsföretag inriktat på

automatiserad legoproduktion av maskindetaljer,

företrädesvis i storlekar 1-1000st.

 

Företaget har en modern produktionsutrustning,

bla CNC-svarvar med stångframmatning, fleroperationsmaskiner, supportsvarv, fräsmaskin, svets, borr och kapmaskiner mm.

 

 

Sojno AB

Industrigatan 12

840 60 Bräcke 

webmaster@sojno.se
©