Sojno AB

Sojno AB skall upplevas som en kunnig, effektiv och pålitlig samarbetspartner. Vi skall eftersträva och vidmakthålla nära relationer med våra leverantörer och kunder samt skapa förtroende för vår förmåga att alltid kunna producera och leverera de produkter vi åtar oss och kunden förväntar sig.

 

Vårt kvalitetsmål är därför: "Noll reklamationer/100% nöjda kunder"

 

Sojno AB

Industrigatan 12

840 60 Bräcke

- ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder och medarbetare
- ha duktiga och intresserade medarbetare samt en god arbetsmiljö
- ha en bra planering
- ha ändamålsenliga och måttsäkra maskiner samt säkra mätverktyg

- producera maskindetaljer med rätt kvalitet samt hålla avtalade leveranstider

För att uppnå detta måste vi:
webmaster@sojno.se
©